Klaboem

activiteiten voor muzische ontwikkeling

Vorming

Muziek als sausje over de verschillende activiteiten in de kleuterklas
Muziek tijdens het spelen en het plassen, bij het kleien en het zoeken van de jassen.
Muziek in een verhaal en heksen verjagen met veel kabaal.
Met open mond genieten , een trooster bij kinderverdrieten.
 
Omschrijving:
 
Kennis maken met enkele liederen uit de bundel: PIEP KADUL.
Piep Kadul bevat 32 kinderliederen met speciale aandacht voor de jongste kleuters. (te verkrijgen op de sessie)

Liederen uit Confetti 1, 2 en 3 (Uitgeverij Die Keure)
Doel:
Zingen en beleven van heel veel nieuwe liedjes om te gebruiken in de kleuterklas.
Hoe kan ik op een plezante en boeiende manier liederen aanleren bij kleuters.
Inhoud:
Er wordt wat afgezongen in de kleuterklas.
Toch blijft iedereen op zoek naar iets nieuws.

Doel:
Wat hoor ik? Welk auditief materiaal gebruik ik? Het bestaande aanbod aan auditief materiaal verrijken: Muziek, liederen, luisteractiviteiten, stemmen, geluiden...
Inhoud:
Deze sessie is gegroeid uit een workshop rond het thema MOOI . Het thema van de jeugdboekenweek 2008.
Als wij het over ‘mooi’ hebben zijn we nogal geneigd om enkel het visuele aspect te aanschouwen. ‘Mooi’ heeft evenveel te maken met wat we horen!
Welke muziek gebruiken we en welke niet?

over liedverhalen, verhalen met muzikaal behang, geluidenverhaal, muzikale sprookjes,...
 
Omschrijving:
We zingen een liedverhaal  en merken dat elk lied een verhaal apart is.
We knutselen zelf een lied in elkaar.
Verhalen worden meestal geïllustreerd met prenten, maar ook passende muziek opent vensters.
Zelf aan de slag met micro en opnameapparatuur om een geluidenverhaal te maken.
Verhalen inkleuren met muziek en zich laten meeslepen door een klaterverhaal.
 

Omschrijving:
Het instrument der instrumenten is ons eigen lichaam: Body percussion.
We maken klanknuances van zacht naar hard, van vlug naar traag en ontdekken “ritmes”.
Wat zijn ritmepatronen? Hoe noteren en onthouden?
We organiseren een heuse zoektocht naar vindmaterialen en passen de opgedane kennis toe op onze nieuwe instrumenten.
 
Doelgroep: Leerkrachten kleuter- en lager onderwijs
In samenwerking met Eekhoutcentrum vzw.

 

Muzisch taalgebruik wordt gekoppeld aan muzikale opvoeding
 
Omschrijving
Woorden, zinnen en tekstjes op een plezante manier gebruiken en laten zweven met vleugels van klanken en muziek.
 
Het domein muzisch taalgebruik wordt gelinkt aan muzikale opvoeding. Het lijkt logisch en dat is het ook. Daarom doen kinderen het graag. Het is aan ons om kansen te bieden en hun omgang met taal op deze manier te verrijken.

    

Heb je nog andere vragen, zit je muzisch vast, wil je een duwtje in de rug voor het schoollied, voor het schoolfeest,... aarzel niet en neem contact met Steef van Klaboem.