Workshops

Theaterklassen voor 3de graad

 •  Inlevingsoefeningen
 •  Rollenspelen
 •  Dramatiseren en improviseren
 •  Vastleggen op video

Expressie met jongeren (secundair onderwijs) in functie van stage bij peuters, kleuters, personen met een handicap,…

 •  Dramatisatie en muzikale vorming
  •  Aanbreng van thema
  •  Kennis maken met verschillende vormen van dramatisch spel en muzikale omgangsvormen
  •  Verwerking in kleine groepen. Uitwerking naar toonmoment toe.
 •  Bewegen met peuters
  •  Hoe ontlok je bewegingskansen bij hele jonge kinderen?
  •  Zingen en bewegen, gebarenliedjes,…
  •  Bewegen vanuit materialen

Muzische prikkels voor kleuters

 •  Vanuit liederen komen tot dramatiseren
 •  Materialen lokken bewegingsactiviteiten uit
 •  Inleefspelletjes