Expressie met jongeren (secundair onderwijs) in functie van stage bij peuters, kleuters, personen met een handicap,…

 •  Dramatisatie en muzikale vorming
  •  Aanbreng van thema
  •  Kennis maken met verschillende vormen van dramatisch spel en muzikale omgangsvormen
  •  Verwerking in kleine groepen. Uitwerking naar toonmoment toe.
 •  Bewegen met peuters
  •  Hoe ontlok je bewegingskansen bij hele jonge kinderen?
  •  Zingen en bewegen, gebarenliedjes,…
  •  Bewegen vanuit materialen