Expressie met jongeren

expresseie met jongeren

in functie van stage bij peuters, kleuters, personen met een handicap…

Expressie met klemtoon op dramatisatie en muzikale vorming
o Werken rond een thema.
o Kennis maken met verschillende vormen van dramatisch spel en muzikale omgangsvormen.
o Verwerking in kleine groepen. Uitwerking naar toonmoment toe.
o Bewegen met peuters.
• Hoe ontlok je bewegingskansen bij hele jonge kinderen?
• Zingen en bewegen, gebarenliedjes en bewegingsliedjes.
• Materialen bieden kansen tot bewegen.
• Muziek zet aan tot dans en expressief bewegen.
• Verhalen en spelen.

 Praktisch:
- Afspraken kunnen gemaakt worden via mail, in een intakegesprek, live- overleg,…
- De workshop komt het best tot zijn recht in een ruim lokaal.
- Klaboem brengt eigen geluidsinstallatie mee.
Andere materialen (verbruiksmaterialen) in overleg met de school/ organisatie
- Prijs wordt overeengekomen via contactformulier, mail, overleg,…